اطلاعيه مهم  1395/12/08

قابل توجه كارشناسان محترم مسئول ارسال فايل هاي آموزشگران و كاركنان

به روز رساني تكميل و سامانه مجدداً فعال گرديد، لطفاً وارد كارتابل خود شده و دوباره اقدام به ارسال فايل هاي آموزشگران و كاركنان دانشگاههاي خود نماييد.

سوالات متداول  1395/08/29

كاربران گرامي، در صورت وجود ابهام در كار با سامانه بعد از مطالعه فايل راهنما لطفا به صفحه سوالات متداول مراجعه بفرماييد.

فايل هاي مورد نياز  1395/07/17

جهت دريافت فايل هاي مورد نياز براي كار با سامانه به اينجا مراجعه فرماييد.