قوانین سامانه جمع آوري آمار آموزش عالي  

* به منظور استفاده از سامانه جمع آوري آمار آموزش عالي، یک شناسه کاربری و گذرواژه یکبار مصرف منحصر به فرد به تمام کاربران مجاز اختصاص داده می شود، تا کاربران برای ورود به سامانه از آن استفاده کنند.
* تمام کاربران مجاز می بایست در اولین ورود به سامانه جمع آوري آمار آموزش عالي، شناسه کاربری و گذرواژه خود را تغییر دهند.
* گذرواژه کاربر به صورت رمز شده در سامانه ذخیره شده است و بنابراین دیگر اشخاص قادر به دسترسی گذرواژه کاربران نیستند.
* مسئولیت کامل حفظ و نگهداری شناسه کاربری و گذرواژه بر عهده کاربران می باشد. شناسه کاربری و گذرواژه هر کاربر تنها به آن کاربر اختصاص یافته است و کاربر حق واگذاری آن به اشخاص دیگر را ندارد. در صورت واگذاری شناسه کاربری و گذرواژه به شخص دیگری مسئولیت عواقب ناشی از آن بر عهده کاربر مذکور خواهد بود.
* استفاده از اطلاعات موجود در سامانه جمع آوري آمار آموزش عالي و تغییر آن توسط کاربر، فقط در محدوده قوانین جاری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مجاز می باشد و مسئولیت و عواقب هر گونه تغییر خارج از قوانین جاری به عهده کاربر خواهد بود.
* حق هر گونه اعمال تغییرات در قوانین استفاده از سامانه جمع آوري آمار آموزش عالي برای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی محفوظ می باشد.